• Wij zijn de laatste week aangesproken door de beheerder van de sportzaal, omdat deze niet netjes achtergelaten wordt na een wedstrijddag. Zaterdag 28 november hebben onze tegenstanders zich van hun slechtste kant laten zien door in de kleedkamers een ware puinhoop achter te laten. Hierin hebben wij als hurende vereniging een verantwoordelijkheid. Het is aan ons om toezicht te houden dat alles goed verloopt. Als dit regelmatig gebeurt is het gemakkelijker te achterhalen waar het mis is gegaan en kan de betreffende persoon of vereniging hierop worden aangesproken. Bij de jeugd worden in toerbeurt de ouders aangewezen als zaalwacht, bij de senioren is het de bedoeling dat de reserves deze taak op zich nemen. Ook de coaches/trainers hebben hierin verantwoording. Hieronder volgen nog de taken van de zaalwacht:

  1. Het bijhouden van de score, afstandsbediening voor het scorebord is te verkrijgen bij de beheerder.
  2. Er toezicht op houden dat er geen mensen met buitenschoenen zich in de zaal bevinden
  3. Zet de verbanddoos op de tafel onder het scorebord (staat in de kast naast de palen). Sleutel van de kast hangt achter de bar, na gebruik weer inleveren.
  4. Scheidsrechterbeoordelaar hoort zich te melden bij de zaalwacht.
  5. Alleen spelers, coaches en reserves mogen zich rond of op het veld bevinden, alle anderen moeten naar de tribune verwezen worden. Ook spelende kinderen die zich achter de nettten bevinden beneden in de zaal, moeten weggestuurd worden
  6. Erop letten dat er alleen warm gelopen wordt aan de zijkanten van het veld en dan bij voorkeur als de bal zich niet aan die kant van het veld bevindt.
  7. Tijdens de wedstrijd mag er niet gespeeld worden met een bal langs de kant.
  8. Het controleren van de kleedkamers op onregelmatigheden na de wedstrijd.
  9. De teams na hun wedstrijd erop wijzen dat ze hun rommel op moeten ruimen