• Als RWA zijn we op zoek naar vaste zaalwachten tijdens het zaal seizoen.  Wilt u / jij een dagdeel op een zaterdag als zaalwacht actief zijn en de vereniging vertegenwoordigen reageer dan op deze vacature. Voor aanvang van de zaalwacht werkzaamheden zult u instructie krijgen wat er van u verwacht wordt. We proberen meerdere vaste zaalwachten op een zaterdag te krijgen zodat de benodigde tijd niet meer dan 3 uur per zaterdag zal zijn.

  Hieronder staan een aantal “taken” die een zaalwacht heeft:

  1. Het behouden van de score, afstandsbediening voor het scorebord is te verkrijgen bij de beheerder.
  2. Er toezicht op houden dat er geen mensen met buitenschoenen zich in de zaal bevinden
  3. Zet de verbanddoos op de tafel onder het scorebord (staat in de kast naast de palen). Sleutel van de kast hangt achter de bar, na gebruik weer inleveren.
  4. Scheidsrechterbeoordelaar hoort zich te melden bij de zaalwacht.
  5. Alleen spelers, coaches en reserves mogen zich rond of op het veld bevinden, alle anderen moeten naar de tribune verwezen worden. Ook spelende kinderen die zich achter de nettten bevinden beneden in de zaal, moeten weggestuurd worden
  6. Erop letten dat er alleen warm gelopen wordt aan de zijkanten van het veld en dan bij voorkeur als de bal zich niet aan die kant van het veld bevindt.
  7. Tijdens de wedstrijd mag er niet gespeeld worden met een bal langs de kant.
  8. Het controleren van de kleedkamers op onregelmatigheden na de wedstrijd.
  9. De teams na hun wedstrijd erop wijzen dat ze hun rommel op moeten ruimen.