• DWF-update 15 januari 2016

  15 jan 2016 | News
 • DWF-update 15 januari 2016

  Inmiddels hebben we ook reeds 2 weekenden achter de rug waarbij de B/C/D jeugd actief is, en afgelopen weekend in het top/wedstrijdkorfbal een 100% score! Desondanks toch nog enkele aandachtspunten voor verenigingen en scheidsrechters.

  Papieren spelerskaarten

  Er worden tot februari alleen nog maar spelerskaarten verstrekt voor E/F-jeugd en G-korfbal. Voor alle andere categorieën is alleen de digitale spelerspas de enige mogelijkheid. Na 1 februari worden er in zijn geheel geen papieren spelerskaarten meer verstrekt.

  Invoering E/F-jeugd + G-korfbal uitgesteld

  De invoering voor het DWF bij E/F-jeugd en G-korfbal wordt uitgesteld tot 13 februari. Er is een update noodzakelijk van de app en het is niet zeker of die voor 1 februari vrij gegeven is door Apple. Het DWF wordt derhalve vanaf het veld verplicht bij de E/F-jeugd, maar desondanks een zwaarwegende voorkeur om toch met ingang van 13 februari het DWF te gebruiken bij de E/F-jeugd en het G-korfbal.

  Er kan niet met DWF gewerkt worden, en dan?

  Het kan zo zijn dat teams bij de B/C/D-jeugd nog niet gereed zijn om met het DWF te werken. Ondanks dat het KNKV een zwaarwegende voorkeur heeft om het nu reeds te gebruiken in deze categorieën is het nog niet verplicht. Er moet dan door beide teams een papieren formulier ingevuld worden, en daarnaast moet de uitslag gemaild worden aan competitie@knkv.nl. De wedstrijden zijn niet meer zichtbaar op de uitslagenpagina.

  Koppelen aan teams van spelers/coaches

  Nadat spelers/coaches in Sportlink Club aan een team gekoppeld zijn, is het noodzakelijk om opnieuw uit te loggen en vervolgens weer in te loggen

  Vastleggen van de wedstrijd

  Het scherm waar de score ingevoerd wordt, is niet het laatste scherm. Als de score ingevoerd is, wordt deze ook zichtbaar op de onderste balk. Door daar op te klikken verschijnt er een oranje balk, door ook daar weer op te klikken ga je naar het laatste scherm en leg je de wedstrijd definitief vast.

  Wie moet er op het wedstrijdformulier komen te staan?

  In artikel 39 lid 2 van het Reglement van Wedstrijden is opgenomen dat op het wedstrijdformulier ook iedereen die op de bank plaats neemt in het DWF moet komen te staan, dus alle coaches, verzorgers enzovoort. Neemt iemand toch plaats op de bank, en die staat niet in het DWF kan de scheidsrechter dit vermelden in het opmerkingenveld en volgt daarna een administratieve boete voor de in overtreding zijnde vereniging.

  Niet op het DWF vermeld is geen reden om iemand geen sanctie te geven bij wangedrag. Degene kan dan of alsnog toegevoegd worden aan het DWF of er kan apart melding gemaakt worden bij de tuchtcommissie. De beeldvorming die in sommige plekken in het land leefde dat er dan geen sancties gegeven kunnen worden is dus onterecht.

  Voor meer vragen, kunt u zich altijd wenden tot dwf@knkv.nl, op twitter @dwf_knkv of op de website: http://www.knkv.nl/competitie/digitaal-wedstrijd-formulier/