• Lidmaatschap Opzeggen

  Lidmaatschap

  Als lid van RWA bent u gebonden aan de volgende regels:

  • Een lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor een heel seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni (lidmaatschapsjaar). Maar als u bijvoorbeeld in november lid wordt, dan loopt het huidige seizoen van november tot en met 30 juni.

  • Opzeggen kan alleen schriftelijk vóór 30 april van het lidmaatschapsjaar bij de ledenadministratie. Zonder schriftelijke opzegging vóór 30 april van het lidmaatschapsjaar, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.

  • U betaalt contributie. Dit dient per maand te gebeuren via automatische incasso.
   Geef wijzigingen in uw adres of andere gegevens altijd door aan de ledenadministratie (
   ledenadministratie@svrwa.nl).

   Wijziging lidmaatschap

   Wijzigingen van spelend lid naar niet-spelend lid of donateur kunnen alleen aan het einde van een lidmaatschapsjaar plaatsvinden.
   Wijzigingen van niet-spelend lid naar spelend lid of recreant kunnen gedurende het gehele lidmaatschapsjaar plaatsvinden. De contributie wordt herrekend vanaf de maand volgend op de maand waarin de wijziging heeft plaatsgevonden.

 • Opzeggen Lidmaatschap

  Send